Psychodynamische therapie

Wat houdt het in?

Tijdens psychodynamische therapie kijken we naar de dynamiek tussen je denken, je gevoelens en je lichamelijke reacties. Het is een therapievorm die werkt op bewust en onbewust niveau. Je krijgt meer inzicht in jezelf en daarmee meer controle op je doen en laten en op jouw relatie met anderen.


Wat voegt psychodynamische therapie toe?

Door deze therapie leer je met aandacht en met compassie naar jezelf te kijken. Samen met mij ga je op zoek naar welke gedachten of patronen jouw leven beïnvloeden en op welke manier dit gebeurt. 

Soms zit je onbewust vast in bepaalde patronen of gedachten, waardoor je zelf ongewenst gedrag in stand houdt. Denk bijvoorbeeld aan ervaringen uit je jeugd. Sommige hiervan kun je je niet meer bewust herinneren, maar hebben wel degelijk invloed op hoe jij je nu voelt en gedraagt. 

Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn, krijg je inzicht in je eigen processen en kan er een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand komen. 


Voor wie?

Psychodynamische therapie zetten we in op het moment dat je een probleem ervaart dat gerelateerd is aan bijvoorbeeld aanhoudende vermoeidheid, depressie en neerslachtigheid, spanning en stress, onzekerheid, angst, vage lichamelijke klachten of levensvragen (waar sta ik nu en waar wil ik heen).


Wat kan ik verwachten?

Psychodynamische therapie is een therapievorm waarin de beste technieken uit diverse therapieën worden gecombineerd. De keuze voor de werkvorm(en) stem ik helemaal af op jou en op wat er op dat moment nodig is. Elke sessie is maatwerk.

Psychodynamische therapie is een relatief kortdurende therapievorm. Het aantal sessies is afhankelijk van je probleem, vraag en je persoonlijke ontwikkeling.
In een sessie maken we naast gespreksvormen gebruik van ervaringsgerichte fysieke en interactieve oefeningen uit verschillende disciplines.

Door deze technieken gevarieerd in te zetten komt er meer inzicht en bewustzijn op het omgaan met gevoelens en emoties, gedachten, overtuigingen en gedrag in het alledaagse leven.


Een korte uitleg van een aantal disciplines waarmee ik op dit moment werk;

Het is een aandacht- en acceptatiegerichte gedragstherapie. Acceptatie van onvermijdelijke dingen en deze met aandacht leren ervaren, zonder direct in te grijpen en te willen veranderen.

Bewuster leven met aandacht en mildheid. Leren omgaan met de uitdagingen in het leven, zodat je het beste uit jezelf kunt halen met meer innerlijke rust en balans. Bio-energetica is een discipline uit de lichaamsgericht therapie. Letterlijk vertaald betekent Bio-Energetica levensenergie. Door middel van actieve bewegingsoefeningen en/of ademhalingsoefeningen kun je ontdekken waar je levensenergie zit, jouw plezier, jouw drive, jouw motivatie. Of je komt er juist achter dat er spanning, een blokkade of disbalans is waar we vervolgens mee kunnen werken. Het doel is om het volledig potentieel weer tot beschikking te krijgen.

Het is een cognitieve gedragstherapie en heeft als uitgangspunt dat niet de gebeurtenissen bepalen hoe je je voelt, maar de manier waarop je er tegenaan kijkt. Je neemt je eigen gedachten en overtuigingen onder de loep, om vervolgens je gevoelens en gedrag te veranderen. Je leert anders naar problemen en situaties te kijken. Als je gaat inzien dat je er vaak betekenissen aan geeft die niet per se waar zijn, maar gebaseerd zijn op onterechte aannames, negatieve en irrationele gedachten, dan ontstaat ook ruimte om dit te veranderen. Wanneer je jezelf daarin traint, de onjuistheden in je gedachten gaat herkennen, kun je bewust leren kiezen voor een reëlere manier van betekenisgeven aan wat er gebeurt. Daardoor nemen gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid en somberheid af.

Rationeel Emotieve Therapie kan je zo helpen om te leren meer verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, assertiever te worden, realistische verwachtingen te ontwikkelen, jezelf en anderen meer te accepteren, en je flexibiliteit en ook je zelfstandigheid te vergroten.

Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom.

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem en je verhouding met de anderen in dat systeem. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen.

Neuro  Linguïstisch Programmeren. Neuro verwijst naar de interactie tussen lichaam (zintuigen) en geest en ons totale neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind). Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven. Programmeren verwijst naar het vermogen om onze denkpatronen en gedragspatronen te veranderen.

NLP is de studie naar onze bewuste en onbewuste binnenwereld en naar ons gedrag. NLP gaat over ‘hoe’ we de dingen doen die we doen.

Hoe reageren wij met onze communicatie en ons gedrag op dat wat wij waarnemen? NLP is een verzameling van mentale technieken die je enerzijds gebruikt om problemen vanuit het verleden op te lossen en anderzijds je doelen in de toekomst beter te bereiken. 

Innerlijk kind werk is een reis terug naar je verleden. Veel van hoe jij nu in het leven staat, is ontstaan tijdens je kinderjaren. Van plezierige jeugdervaringen kun je een leven lang genieten. Van onplezierige ervaringen kun je een leven lang last hebben. Hoewel we allemaal angst, verdriet, boosheid, vreugde en liefde beleven, kunnen bepaalde ervaringen zodanig doorwerken dat het je belemmert of blokkeert. Leer het beschadigde en pure kind kennen en ontdek een volwassen perspectief.